Evijärven lukion vaiheita
1948

Oppikoulutoiminta alkoi kannatusyhdistyksen perustamasta keskikoulusta.

1963

Valtioneuvosto hyväksyi lukioanomuksen 30.5.1963. Samana vuonna valmistui keskikoulun rakennusten laajennus, joka mahdollisti lukion aloittamisen.

1965

Viimeisin eli kolmas opettaja-asuntola valmistui. Asuntolat vakiinnuttivat koulun opettajakunnan ja loi koulun toiminnalle varman pohjan.

1966

Ensimmäiset ylioppilaat lakitettiin. 16 kirjoittajasta 11 läpäisi ylioppilaskirjoitukset. Seuraavina vuosina päästiin jo valtakunnallisten keskiarvojen mukaisiin tuloksiin.

1969

Koulut siirtyivät kannatusyhdistykseltä kunnan hoidettavaksi: kunnalliseksi keskikouluksi ja kunnan ylläpitämäksi yksityisoppikouluksi.

1978

Koulutiloja laajennettiin merkittävästi. Uuteen osaan tuli mm. keittola, ruokasali, hallinnon tilat, luonnontieteiden luokkia, teknisten töiden luokka ja vahtimestarin asuntola. Saman katon alle sijoittui myös kunnan kirjasto. Entisiä tiloja kunnostettiin.

1979

Oppilasvaihto Pedersöre gymnasiumin kanssa alkaa. Vaihto tapahtui niin, että Evijärven lukion oppilasryhmä oli viikon opiskelemassa Pedersöressä ja vastaavasti Pedersöreläisryhmä Evijärvellä.

1987

Opetushallituksen ohjaama tietotekniikan opetuksen kokeilu 1987 - 90.

1988

Opetushallituksen ohjaama tietokoneavusteisen opetuksen kokeilu 1988 - 91.

1989

Ystävyyskoulutoiminta Vändra Gümmnaasiumin kanssa alkaa. Ohjelmaan kuuluu tulevina vuosina vierailuja ja oppilasvaihtoa.

1991

Evijärvi toimi avaruussukkulan varalaskupaikkana. Tietoverkon kautta (modeemi + tietokone) lähetettiin säätietoja yhteyskoululle Clevelandiin ja kaeskusteltiin muiden osallistujakoulujen kanssa.

Järjestettiin pedagogiset messut Evijärvellä. Osanottajina oli yli 300 opettajaa.

1992

Opetushallituksen käynnistämään akvaariohankkeeseen osallistuminen 1992 - 1998: opetussuunnitelman kehittäminen ja joustavat opetusjärjestelyt.

1993

Luokattomaan lukioon siirtyminen.

1994

Erilliseen uuteen rakennukseen tuli kirjonkylän ala-aste, yhteinen liikuntasali, käsityöluokka ja teknisten töiden luokka.

1995

Entisten rakennusten perusteellinen saneeraus valmistui. Luokkatiloja uusittiin ja saatiin käyttöön hyvin varusteltu auditorio.

1996

Alkoi ylioppilastutkinnon rakennekokeilu, jossa testattiin myöhemmin valtakunnallisesti käyttöön tullutta kirjoitusmallia.

1998

Evijärven oppikoulutoiminnan 50-vuotisjuhla.

1999

Mahdollisuus suorittaa tietotekniikan approbatur-opinnot lukiokursseina yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Mahdollisuus suorittaa kemian approbatur-opinnot lukiokursseina yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

2003

Kemian approbatur-opintojen ohjaus vaihtui Jyväskylän yliopistosta Tampereen Teknilliseen yliopistoon.

2006

Rehtori vaihtui: Mauri Jokela jäi eläkkeelle ja Minna Vanhamäki tuli uudeksi rehtoriksi.

2007

Euroscola-matka Strasbourgiin Euroopan parlamenttiin. Samalla vietettiin kaksi päivää Pariisissa.