YHTEISKUNTAOPPI
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Yhteiskuntatieto (YH1)

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

Kurssi 2. Taloustieto (YH2)

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Kurssilla tutustutaan elinkeinoihin, rahapolitiikkaan ja julkiseen talouteen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 3. Kansalaisen lakitieto (YH3)

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.

Kurssi 4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan Euroopassa sekä kannustaa ottamaan kantaa Unionin toimintaan.

KURSSIEN ARVIOINTI

Yhteiskuntaopin pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroilla.