PSYKOLOGIA
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)
SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)
Kurssi 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)
Kurssi 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)
Kurssi 5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)
SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 6. Lukiolaisen ihmissuhdekurssi (PS6)
Kurssi 7. Liikennepsykologia (PS7)
KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Kaikille yhteinen pakollinen kurssi ensin, muuten vapaa suoritusjärjestys.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki kurssit arvioidaan numeroin.