OPPILAANOHJAUS
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1)

Kurssi toteutetaan luokkamuotoisena ohjauksena koko lukion ajalla. Käsiteltävät aihealueet:

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2)

Kurssia suorittamista suunnittelevan on tehtävä ensin opinto-ohjaajan kanssa kurssin toteuttamissuunnitelma. Suorittamisajankohdaksi suositellaan toista lukiovuotta. Kurssin suorittamiseen vaaditaan vähintään kymmenen sivun pituisen tutkielman tekemistä aiheena jokin itseä kiinnostava ammatti- tai koulutusala. Kirjallisen työn lisäksi kurssiin kuuluu alaa opiskelevan haastattelu, vierailu alan oppilaitoksessa ja työpaikassa. Kurssin tavoitteena on harjoitella tiedonhankintaa, syventää tietoja työelämästä ja selventää omia jatko-opintosuunnitelmia.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 3. Minä lukio-opiskelija (1/2 kurssia) (OP3)

Kurssi toteutetaan ensimmäisen lukiovuoden alussa tiiviinä pakettina. Kurssin aikana oppilaiden kanssa kartoitetaan heidän mahdollisia ongelmakohtiaan lukio-opiskelua silmällä pitäen, opiskellaan eri aineiden vaatimia opiskelutekniikoita ja perehdytään lukio-opiskeluun. Kurssilla käydään läpi myös muistitekniikoita, stressiä ja rentoutumistekniikoita.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.