KUVATAIDE

Kuvataidetta on valittava vähintään yksi kurssi. Jos valitset yhden kurssin kuvataidetta, on sinun valittava vähintään kaksi kurssia musiikkia.

PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)

Opiskelija tutustuu visuaaliseen kulttuuriin monipuolisesti itse tehden kuvia, analysoiden niitä ja tarkastellen sekä tulkiten niitä. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja, hän ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tärkeyden. Kurssilla tehdään eri tekniikoilla usean työn kokonaisuus, harjoitellaan pitkäjänteistä työskentelyä.

Kurssi 2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2)

Opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja eri näkökulmista. Tilan kuvaamisen keinoihin tutustuminen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 3. Media ja kuvien viestit (KU3)

Opiskelija tutustuu mediaan ja ympäristön kuvaviesteihin. Kurssilla tutkitaan ja eritellään kuvaviestejä, tehdään niitä eri tekniikoilla aina perinteisistä työvälineistä valokuvaukseen (esim.). Syvennetään kuvaviestinnän lukutaitoa oman ilmaisun avulla. Kuvan ja tekstin yhdistämistä, graafista suunnittelua.

Kurssi 4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)

Opiskelijan omakohtainen taiteellinen työskentely ja taiteen tuntemus kohtaavat tällä kurssilla. Tutustutaan taidehistoriaan oman tekemisen kautta, etsitään erilaisia ilmaisutapoja omaan kuvalliseen ilmaisuun. Portfoliotyöskentely mahdollinen. Soveltuu erityisesti lukiodiplomin suorittaville.

Kurssi 5. Nykytaiteen työpaja (KU5)

Valitaan yhteinen teema, johon syvennytään koko kurssin ajaksi. Nykytaiteen piirre on se, että perinteisten taidelajien rajat ylittyvät, opiskelijan tiedot kuvien tekemisestä karttuvat kurssilla, samalla syventyy oman itsensä tuntemus. Tutustutaan taiteen ymmärtämisen prosessiin.

Kurssi 6. Savipaja, sormet savessa (muotoaminen ja kuvanveisto) (KU6)

Muotoamisen tekniikoita (savi, kipsi, massat yms. materiaali). Kolmiulotteisuus, veistotaide. Käyttö- ja koriste-esineitä, myös isoja ryhmätyöprojekteja.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 7. Lukiodiplomikurssi (KU7)

Kurssilla suoritetaan lukiodiplomi kuvataiteesta ja kurssi on suunnattu erityisesti kuvataiteen jatko-opintoja suunnitteleville opiskelijoille. Opinnäytetyö tehdään valtakunnallisten ohjeiden ja tehtävien mukaan. Ohjaava opettaja ja ulkopuolinen arvioitsija arvioivat työt arvosana-asteikolla 1-5. Siitä saa erillisen todistuksen. Opiskelijalla pitää olla väh. 4 kuvataidekurssia suoritettuna ennen kurssille osallistumista.

SUORITUSJÄRJESTYS

Vapaa suoritusjärjestys, mutta syventävät kurssit eivät korvaa peruskursseja.

KURSSIEN ARVIOINTI

Arviointi suoritetaan yleisten arviointiperusteiden mukaan. Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä.