ILMAISUTAITO
SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 1. Ilmaisutaidon peruskurssi (IT1)

Tutustutaan ilmaisun eri alueisiin alkaen tutustumis-, keskittymis-, ele- ja liikeharjoituksista. Laajennetaan ilmaisukeinoja eri aistialueille ja pyritään pääsemään uusiin kokemuksiin synestesioiden avulla. Puhe- ja improvisaatioharjoitusten avulla siirrytään vastaanottamaan ja arvioimaan teatteri-ilmaisua.

Kurssi 2. Ilmaisutaidon jatkokurssi (IT2)

Tehdään pienimuotoisia esityksiä ryhmä- ja yksilötöinä kehittelemällä ideoita draamamuotoon tai muokkaamalla valmista materiaalia ryhmän tarpeisiin. Pyritään pääsemään kosketuksiin teatterialan ammattilaisten kanssa ja näkemään näytelmäesityksen valmisteluprosessia. Ilmaisumuotojen moninaisuutta korostetaan.

Ilmaisutaidon kursseja voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden taito- ja taideaineiden sekä niin haluttaessa usean muunkin oppiaineen kanssa.

KURSSIEN ARVIOINTI

Molemmat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.