HISTORIA
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän seurauksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

Kurssi 2. Eurooppalainen ihminen (HI2)

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla.

Kurssi 3. Kansainväliset suhteet (HI3)

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia on demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

Kurssi 4. Suomen historian käännekohtia (HI4)

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen eri aikoina.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 5. Suomen vaiheet esihistoriasta nykyaikaan (HI5)

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä.

Kurssi 6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6)

Kurssilla tarkastellaan jonkin tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien vuorovaikutusta. Käsiteltävät kulttuurialueet tulevat Euroopan ulkopuolelta.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 7. Historian kertauskurssi (HI7)

Tavoitteena on pyrkiä hahmottamaan historian eri kurssit kokonaisuutena ja tukea opiskelijan menestystä ainereaalissa. Kurssilla valmistaudutaan yo-kirjoituksiin kertaamalla kurssien keskeisiä sisältöjä.

KURSSIEN ARVIOINTI

Historian pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin ja soveltava kurssi suoritusmerkinnällä.