FILOSOFIA
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 2. Filosofinen etiikka (FI2)
Kurssi 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3)
Kurssi 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4)
KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Kurssi 1 on pohjana muille. Muuten suoritusjärjestys on vapaasti valittavissa.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki kurssit arvioidaan numeroarvosanoin.