BIOLOGIA
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Eliömaailma (BI1)

Biologian asema tieteiden kentässä. Elämän kehitys evoluution kautta. Ekologian peruspiirteet ja ekosysteemien toiminta.

Kurssi 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2)

Solun rakenne ja energiatalous. Proteiinisynteesi. Mitoosi ja meioosi sekä solujen erilaistuminen. Perinnöllisyyden perusteet. Kurssi on sisällöltään hyvin vaativa, joten sen suorittaminen tenttimällä on mahdollista vain poikkeustapauksessa.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 3. Ympäristöekologia (BI3)

Suomen luonnon erikoispiirteet. Biodiversiteetti ja ekologinen tutkimus. Ekologiset ympäristöongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Kestävä tulevaisuus. Kurssi on luonteeltaan yleissivistävä eli se sopii kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille. Kurssin voi tarvittaessa suorittaa myös tenttimällä.

Kurssi 4. Ihmisen biologia (BI4)

Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet. Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys. Elintoimintojen säätely. Ihmisen lisääntyminen ja elämänkaari. Kurssi sopii kaikille omista elintoiminnoistaan kiinnostuneille ja etenkin terveydenhoitoalalle tähtääville se on erittäin hyödyllinen.

Kurssi 5. Bioteknologia (BI5)

Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä. Solut proteiinien valmistajine. Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet. Mikrobit ja niiden merkitys. Kasvien ja eläinten jalostus. Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö. Sisällöltään kurssi on melko vaativa, mutta erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 6. Biologian työ- ja kertauskurssi (BI6)

Ainereaalin suorittamiseen tähtäävä kurssi. Kerrataan ja syvennetään lukiokurssien sisältöjä sekä harjoitellaan erilaisia ongelmanratkaisu- ja laborointitehtäviä. Arviointi perustuu aktiiviseen läsnäoloon kurssilla sekä mahdollisten työselostusten tai raporttien laatimiseen.

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Ensimmäisenä lukiovuonna kannattaa suorittaa kurssi BI1. Jos opiskelija haluaa edetä opinnoissaan nopeasti, hän voi suorittaa myös kurssit BI3 ja BI4 ensimmäisenä vuonna. BI2-kurssi kannattaa ottaa vasta toisena lukiovuonna ja BI5-kurssin voi suorittaa vasta BI2-kurssin jälkeen.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin, soveltava kurssi suoritusmerkinnällä.