TIETOTEKNIIKKA

Tietotekniikan kurssien numerointi on muuttunut viime lukuvuodesta, koska tietotekniikan approbatur ei enää ole kurssivalikoimissamme. Niiden, jotka ovat aiempina vuosina suorittaneet tietotekniikan kursseja, on syytä tarkistaa kurssien sisältö ennen uusia valintoja, jotta ei tule käyneeksi kahdesti samaa kurssia.

SOVELTAVAT KURSSIT
AT1 Tietokone työvälineenä

Kurssi antaa perustiedot koulun tietokonelaitteistosta ja työvälineohjelmista. Tutustutaan tietokoneen rakenteeseen, käyttöjärjestelmään, koulun verkkoon ja tulostamisiin. Pääsisältönä on kuitenkin tekstinkäsittelyn tehokas hallinta ja materiaalin kriittinen hankinta omia töitä varten.
Kurssista voi olla koe.

AT2 Tiedonhallinta

Kurssilla opetellaan taulukkolaskennan hyötykäyttöä. Tarkoitus on oppia tekemään käyttökelpoisia taulukkolaskentasovelluksia, joissa hyödynnetään mm. makroja. Kurssiin kuuluu harjoitustyö. Kurssista voi olla koe.

AT3 Ohjelmoinnin perusteet

Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin perusteita alkeista lähtien ja pyritään oppimaan ohjelman kokoamisessa tarvittavat perusrakenteet. Kurssilla opetellaan tekemään yksinkertaisia ohjelmia.
Kurssista on koe tai harjoitustyö.

AT4 Tietoverkot työvälineenä

Kurssilla tutustutaan tietoverkkojen alkeisiin ja WWW:n peruskäyttöön, kuten sähköpostiin, tiedonhakuun ja tietoturvaan. Kurssin aikana harjoitellaan tekemään omia kotisivuja.
Kurssiin kuuluu harjoitustyö.

AT5 Media-kurssi

Kurssilla tutustutaan tietokoneella esitettävän diaesityksen valmistamiseen. Lisäksi kurssilla harjoitellaan valokuvan ja videon käsittelyä tietokoneella.
Kurssista on harjoitustyö.

AT6 WWW-sovellukset

Kurssilla tutustutaan tekniikoihin ja periaatteisiin jotka liittyvät WWW-sovelluksen rakentamiseen. Kurssilla käsitellään myös muita WWW-sovelluksen suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten tietoturvaa ja sovelluksen integroimista taustajärjestelmiin.
Kurssin aikana harjoitellaan WWW-alustalla toimivien sovellusten tekemistä Javascriptillä, PHP:llä tai muulla vastaavalla ohjelmointikielellä.
Kurssista on harjoitustyö.

KURSSIEN ARVIOINTI

Hyväksytysti suoritetuista kursseista saa suoritusmerkinnän.