ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)

Tekstien luku- ja tulkintatapojen syventämistä ja oman viestijäkuvan tarkentamista puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana.

Kurssi 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2)

Tekstien kielen, rakenteen ja merkityksien erittelyn harjoittelua, kontekstiin ja muihin teksteihin kytkemistä, tekstilajituntemuksen syventämistä sekä erilaisten tekstien tuottamista.

Kurssi 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)

Kaunokirjallisuuskäsityksen, kielen taiteellisen tehtävän ja kulttuurisen merkityksen syventämistä.

Kurssi 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)

Tekstien ja niiden kielen tarkastelua erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Argumentointiin perehtymistä: argumentatiivisten tekstien erittelyä ja tuottamista.

Kurssi 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5)

Tekstien ja niiden tyylin tarkastelua siten, että otetaan huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.

Kurssi 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6)

Yleiskuvan luominen suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)

Puheviestinnän tietojen ja taitojen syventäminen ja monipuolistaminen. Ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä tarvittavien puheviestintätaitojen arvioimista. Kurssin suorittaminen suotavaa etenkin niille, jotka aikovat suorittaa puheviestinnän suullisen ylioppilaskokeen abiturienttivuonnaan.

Kurssi 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)

Tekstianalyysitaitojen syventäminen ja monipuolistaminen sekä omien tekstien tuottaminen etenkin tekstitaitojen ylioppilaskoetta varten.

Kurssi 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)

Kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen perehtyminen. Kriittisen ja kulttuurisen lukutaidon syventäminen, ajattelutaidon kehittäminen ja ilmaisun kehittäminen kohti lukion päättötason vaatimuksia.

SOVELTAVA KURSSI
Kurssi 10. Viimeiset kertaukset ennen ylioppilaskoetta (ÄI10)

Lisäharjoituksen saaminen sekä tekstitaidon että esseekoetta varten: aineistojen kontekstimäärittelyistä sisällön erittelyihin ja argumentointikeinoihin. Omien tekstien tuottamista sekä esseekokeen ehdoilla että tekstitaidon kokeen arviointikriteerejä noudattaen.

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Suositus: Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä, koska jälkimmäinen pohjautuu yleensä edelliseen.

Tenttimahdollisuus joko kurssilla 5 tai 6.

Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) -kurssi on lukio-opintojen kannalta hyödyllistä suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta lukiodiplomia vastaavaa suullista ylioppilaskoetta varten mieluiten vasta toisena tai kolmantena lukiovuotena.

Soveltavan kurssin ehdoton suorituspaikka on juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltava kurssi suoritusmerkinnällä.