Koulun ilmakuva
Evijärven lukio

Lukio toimii koulukeskuksessa, jonka viimeisin perusteellinen uusiminen loppui vuonna 1996. Tässä yhteydessä rakennettiin Kirkonkylän ala-astetta varten uusi rakennus, johon samalla tuli lukioa ja keskikoulua varten mm. liikuntasali ja teknisen työn tilat. Kaikki entiset luokat uusittiin ja käyttöön saatiin auditorio ja uusia erikoisluokkia.

Lukiossamme on noin 70 opiskelijaa Evijärveltä ja Kortesjärveltä sekä ajoittain muualtakin. Evijärven ja koulukeskuksen sijainnin löydät täältä ->.

Työjärjestelyjä

Lukio toimii kuusijaksojärjestelmässä eli lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon, joiden lopussa on tavallisesti viiden päivän koeviikko. Koulupäivän pituus on seitsemän oppituntia.

Opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisesti määrätyt pakolliset ja syventävät kurssit. Niiden lisäksi on jonkin verran koulukohtaisia soveltavia kursseja. Tämän kokoisessa lukiossa samoja kursseja ei voi olla tarjolla monta kertaa vuodessa paitsi silloin, kun kurssin oppilasmäärä kasvaa kovin suureksi. Soveltavat kurssit toteutetaan oppilaiden ennakkovalintojen ja kunnan antaman tuntiresurssin mukaan.

Yliopistotason opetus

Normaalien lukiokurssien lisäksi on kemiassa voinut suoritaa approbatur-opinnot (25 opintopistettä) Tampereen teknillisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös kemian vaatimat työt onnistuvat, koska lukion yhteydessä on hyvin varustettu laboratorio. Lisätietoja kemian approbaturista löydät täältä ->.

Kevääseen 2008 saakka tietotekniikassa voi suorittaa approbatur-opinnot yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa, mutta osanottajamäärän vähyyden takia tästä opetuksesta on luovuttu. Korvaukseksi on laajennettu lukion tietotekniikan tarjontaa.

Yhteistyö

Evijärven lukiolla on yhteisiä syventäviä ja soveltavia videoneuvottelukursseja Lappajärven ja Vimpelin lukioiden kanssa. Yhteistyön avulla pystytään toteuttamaan monipuolisesti kursseja, joiden opiskelijamäärät yksittäiselle lukiolle jäisivät liian pieniksi. Kiertotuntikaavioista on varattu tietyt yhteistyöajat. Yhdessä toteutettavat kurssit sovitaan joka vuosi erikseen.

Lisäksi lukiomme kuuluu koko Etelä-Pohjanmaan toisen asteen yhteiseen Opinlakeus-verkostoon, jonka yhteiseltä kurssitarjottimelta opiskelijat voivat valita kursseja mistä tahansa alueen oppilaitoksesta. Meidän opiskelijamme voivat valita Opinlakeudesta lähinnä tietokoneen välityksellä suoritettavia verkkokursseja. Niiden suorittaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua.

Lukiollamme on yhteistyötä myös Järviseudun Opiston kanssa. Se hallinnoi Järviseudulla toteutettavaa kesälukiota ja on myös osallistunut esimerkiksi koulumme teemapäivien järjestelyihin. Vuosittain joitakin lukion kursseja tarjotaan myös Järviseudun Opiston opiskelijoille. Musiikin opettajamme on yhteinen Järviseudun Opiston ja Keski-Pohjanmaan konservatorion kanssa.